InnoConference

En konferens om hållbara framtidsperspektiv för en sundare värld

Den 13-14 november välkomnas forskare, entreprenörer, skolledare, pedagoger, utvecklingsledare och många fler att diskutera hållbarhetsfrågor med unga deltagare från InnoCarnival Skåne. Väletablerade föreläsare kommer att möta ungas framtidsperspektiv och konferensens deltagare får en unik chans att uppleva deras innovationer i en kreativ miljö.

Begreppet hållbar utveckling är starkt förknippat med de klimatförändringar som pågått i många år och som vi idag måste förhålla och anpassa oss till. Hållbar utveckling innebär att samhället måste planera utifrån såväl ekologiska och sociala som ekonomiska aspekter. Den ekonomiska tillväxten skall ses som en grund för en hållbar utveckling men under förutsättning att miljön inte försämras och att välståndet fördelas rättvist. Begreppet hållbar utveckling låter väldigt bra, men är det möjligt att planera utifrån detta begrepp och vem är det som avgör om något anses vara hållbart?

Lunch och fika samt middag på Rådhuset 13 november ingår. Delar av programmet kommer att hållas på engelska.

Som en bonus deltar du på invigningen av InnoCarnival Skåne 2014 - Europas första innovationscarnival med barn och unga.

Plats: Malmömässans konferensavdelning

Gå till programmet!

Ladda ner: programinnoconference.pdf

Gå direkt till anmälan!